Konec avgusta 2023 smo zaključili s projektom, Sofinanciranje in nakup novega stroja in opreme.

Projekt je inovativno in razvojno zasnovan, saj gre pri investiciji za razvoj nove tehnologije, stroj je izdelan po najsodobnejši tehnologiji, z najsodobnejšimi materiali.

Izvedba projekta je potekala v skladu z načrtovanim terminskim planom.

Z novim strojem bomo dosegli številne izboljšave v proizvodnem procesu kot so:

  • povečanje maksimalnih možnih gabaritov izdelka zaradi večjih dimenzij stroja
  • pohitritev vseh operacij
  • povečanje kapacitete proizvodnje
  • zmanjšanje porabe energentov in stekla s tem znižanje stroškov izdelka in zmanjšanje vplivov na okolje
  • zmožnost izdelave nekaterih še zahtevnejših izdelkov
  • lažje delo za operaterja
  • zvišanje zanesljivosti proizvodnega procesa

Višina investicije: 207.400€,
Višina sofinanciranja: 170.000€

Flag 2colors.eps

Projekt: Nakup novega stroja in opreme
„Financira Evropska unija – NextGenerationEU“.
http://noo.gov.si/

menu
en_US